KirazlI Otel Hotel

, Bursa, Turkey
Review this Hotel
Popular Travel Destinations

KirazlI Otel Hotel

, Bursa

Rooms: 70

UludaĆ° yolu 25.km - Bursa - Turkey | +90 (0224) 283 22 24 - 2
Traveller

Review - KirazlI Otel Hotel

There are currently no reviews for KirazlI Otel Hotel. Been here? Write a review

 
(hotels)loading
(hotels)loading